Integritetspolicy

Arona Foderfabrik AB, är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter.

Rättigheter för dig som personuppgiftslämnare

Arona Foderfabrik månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen tasty.nu. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

På den här sidan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/den information du begärt.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Sådana samarbetspartners är personuppgiftsbiträden åt Arona Foderfabrik.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften

 • Hålla dig löpande informerad via e-post då vi har ny information kring våra tjänster
 • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
 • Behandla dina förfrågningar och beställningar

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Arona Foderfabrik sparar endast personuppgifter kring medlemmar som behövs för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap. Vi behöver uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap som namn, adress e-postadress, telefon samt uppgifter om din verksamhet såsom bankuppgifter för utbetalning av rabatter. Personuppgifter förvaras säkert i vårt medlemsregister och delas ej med tredje part. Du har alltid rätt att begära att Arona Foderfabrik tar bort eller korrigerar informationen om dig eller att avsluta ditt medlemskap.

INFORMATION OM BESTÄLLNINGAR

Arona Foderfabrik sparar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp enligt den lagliga grunden fullföljning av avtal. Uppgifter som kundnummer, namn, postadress, epost och telefonnummer är behandlingar som utförs vid till exempel leveranser och reklamation. Lagringstiden sker i regel enligt bokföringslagen. Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Om personuppgifterna inte lämnas kan vi tvingas att neka dig köpet.

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och registrerar bara de uppgifter som vi behöver för det syfte som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att:

 • Ta del av den information som vi lagrar om dig
 • Begära att informationen om dig ändras eller uppdateras
 • Begära att informationen om dig raderas och tas bort
 • Begära att informationen lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Vi kommer behandla din begäran att så snabbt som möjligt och därefter underrätta dig.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@tasty.nu. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@tasty.nu

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Arona Foderfabrik skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet på vår webbplats.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Arona Foderfabriks behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta info@tasty.nu.

Länkar

På tasty.nu finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På tasty.nu används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

T ex

 • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
 • Vilka söktermer som används
 • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

KakaTypVaraktighetBeskrivning
Nödvändiga
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
Analys & mätning
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_42145306_11 minuteSet by Google to distinguish users.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till info@tasty.nu.

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig för organisationens insamling av personuppgifter är Arona Foderfabrik AB, org.nr: 556559-6466, med adress Lugnavägen 5, 573 61 Sommen

Arona Foderfabrik s integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Publicerad 2021-11-01
Datainspektionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Arona Foderfabrik AB 
Lugnavägen 5
573 61 Sommen
info@tasty.nu